کتاب بازان

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نویسندگان

کتاب سرای باران یکی از کتاب فروشی های شهر بوشهر است که توسط یکی از بچه های دغدغه مند جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مدیریت می شود. ویژه گی ممتاز این کتاب فروشی این است که در آن اثری از کتاب های بازاری بعضاً آزاردهنده نمی بینید. کتاب هایی که اینجا معرفی می شوند معمولاً در این کتاب فروشی یافت می شوند و پیشنهاد ویژه ما هم برای تهیه کتاب ها این کتاب فروشی است.

آدرس: بوشهر- جنب حوزه علمیه امام خمینی- رو به روی داروخانه 22 بهمن

تلفن: 33336018(077) و 09176671554