کتاب بازان

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا من معرفی کتاب می نویسم

چند روز پیش مشغول مرتب کردن اتاق  بودم. به کتابی برخوردم، نام کتاب بود «شیمی 2»، انتشارات اندیشه سازان. یادم هست کتاب را که خواندم، تصمیم به خریدن آن گرفتم. این کتاب «آنی» دارد که من تا به حال در زندگی ام به دنبال آن بوده ام؛ و آن «فهمیدن» است. مؤلف کتاب بهمن بازرگانی است، و ناشر آن هم انتشارات تعطیل شده «اندیشه سازان». ناشری که بچه هایی که سال های 81، 82 تا 85،86 کنکور داده اند، با مقدمه و بعضاً مؤخره های درخشان کتاب هایشان خاطره دارند. ناشری که خاص بود. مشخص بود بعضی از دغدغه هایشان متفاوت بود با دغدغه ها و اهداف دیگر ناشران کنکوری آن زمان.

امروز فهمیدم که این دغدغه کتاب خوب خواستن و کتاب خوب خواندن دغدغه جدیدی برای من نیست. و قطعاً فرق است بین کسانی که کتاب خوب می خوانند و آنهایی که کتاب خوب نمی خوانند. به اعتقاد من کسی که کتاب خوب می خواند باید مبلغ آن کتاب هم باشد، حتی اگر آن کتاب، کتاب برنامه نویسی جاوا باشد، حتی اگر یک کتاب خوب معادلات دیفرانسیل باشد. دوستم یک بار حرف جالبی زد، می گفت بعد از مدتی که از مطالعه کتاب می گذرد، تنها چیزی که از کتاب به یاد آدم می ماند همان معرفی ای است که بر کتاب نوشته است. خودم هم از وقتی که شروع به معرفی کتاب نوشتن کرده ام با رویکردی دیگر کتاب ها را می خوانم، رویکردی که حداقلش این است که با کتاب خواندن گذشته ام متفاوت است. پس کتاب های خوبی که می خوانید به دیگران هم معرفی کنید، حتی اگر آن کتاب شیمی 2 اندیشه سازان باشد!

(ما هم در کتاب بازان پذیرای معرفی کتاب هایِ کتاب هایِ خوب شما هستیم)