کتاب بازان

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نویسندگان

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است


بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                     


نام کتاب: من زنده ام، خاطرات دوران اسارت به قلم معصومه آباد

نویسنده: معصومه آباد

ناشر: انتشارات بروج

قیمت چاپ: 143 به سال 1393: 8500 تومان، 638 صفحه رقعیکتاب را که می خوانم، از این انسان ها  زندگی کردن را می آموزم. زنده گی به تمام معنای مستتر و موجود در این کلمه. سخن بر سر صبر و مقاومت و چشم انتظار بودن نیست؛ سخن بر سر این است که در تاریخ این مملکت اسلامی انسان هایی بوده اند که زندگی را فهمیده اند و چگونه زیستن را یاد گرفته اند؛آن هم مثلا در بیست سالگی و شاید هم کمتر. قلم من قاصر است از توضیح دادن درباره این مفاهیم عمیق.

من زنده ام روایتی است از زنده گی؛ چقدر زیبا و هوشمندانه نویسنده این عنوان را برگزیده است. تحمل آن شرایطِ عجیب و وحشتناک اسارت و بر سر اصول و آرمان خود ماندن فقط از انسان های خداگونه ساخته است. توصیفاتی که نویسنده از شرایط فاجعه بار زندان های عراق ارائه می دهد را فقط باید خواند؛ کلام و حتی فیلم هم از بازسازی آن شرایط عاجز است. احسنت بر قلم زیبا و ذهن دقیق خانم معصومه آباد؛ این دختر خمینی که این روایت را برای تاریخ ثبت کرده است؛ تا تاریخ و انسانیت بداند که چه کسانی در این خاک زیسته اند و مبارزه کرده اند؛ چه صلحایی!

من زنده ام روایتی است از زنده گی؛

 من زنده ام روایتی است از جنگی که یک دفعه وارد زندگی مردم کشور من شد؛

 من زنده ام روایتی است از اینکه انقلاب 57 چگونه انسان هایی ساخت؛

من زنده ام روایتی است از اینکه چگونه دختران خمینی زندگی را دریافته اند و به معنای حیات نائل آمده اند؛

درود بر خمینی کبیر؛ این ابر مرد تاریخ!

و اینکه: من زنده ام روایتی است از روح بزرگ خدا، حضرت روح الله۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۰۳
احمد احمدی
بسم الله الرحمن الرحیم

                                                          یادداشت میهمان: جناب دکتر ابوالحسن رزمی نیا

عنوان کتاب: قرآن

رمانهای 1000 صفحه ای را میتوان با ولع خواند و شاید 1-2 روزه به پایان برد. اما چرا قرانی که گوینده اش خداوند متعال است و قصه هایش احسن القصص است این چنین مهجور مانده.

یک لحظه توقف: همه چیز را کنار بگذار. قلم، کاغذ، عینک، ...

کمی فکر کنیم کجای کاریم. اصلا چکاره ایم.

چرا ایمان نمی آوریم به کلام خدا. مشکل از کجاست؟

دعای غریق را بیشتر بخوانیم و بیشتر تعمق کنیم. غرق شده ایم و حواسمان نیست.

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۳۵
احمد احمدی