کتاب بازان

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نویسندگان

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

در پایتخت فراموشی

محمد حسین جعفریان

انتشارات سوره مهر

محمدحسین جعفریان را با همشهری جوان شناختم.روزهایی که این مجله کافه داشت.و در این کافه به جعفریان ستونی و میزی اختصاص داده بودند.و او از دلمشغولیها و دغدغه هایش در ان مینوشت.عمده نوشته هایش هم تقریبا منحصر بود به پا توی کفش سیاستمداران سیاست زده گذاشتن و البته افغانستان.بعدها فهمیدم که استاد کار نکرده ندارد و خبرنگار جنگی و مستندساز و شاعر و روزنامه نگار حرفه ای و .... هم هست.اما صفت غالب و بارز جناب جعفریان همین علاقه بی حد و حصر حضرتش به سر زمین افغانستان و سفرهای مکرر به انجاست.طوری که در یکی از سفر ها در سرزمین امن! افغان ها یکی از دو پایش را با عصایی تاخت میزند.و مجروح به وطن باز میگردد.این کتاب شرح یکی از سفرها به دیار افغان هاست.سفر به بهانه بزرگداشت و سالروز درگذشت احمدشاه مسعود است و بهروز افخمی نماینده سابق مجلس هم همراه اوست.جعفریان قسمت جدی ماجرا وحضور کمرنگ افخمی قسمت طنز سفر را به دوش میکشد.اتفاقات و عجایبی هم طی سفر رخ میدهد که مجال نقلش اینجا نیست و باید خود کتاب را خواند و لذتش را برد.تنها نکته ای که باقی میماند دامنه اطلاعات دامنه دار جناب جعفریان از افغانستان است که گاه خود افغان ها را متعجب میکند.این کتاب به تنهایی تشنگی مخاطب را سیراب نمیکند و بنده خود بیصبرانه کتاب های جدید جعفریان از این دیار تاریخی را انتظار میکشم.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۱ ، ۱۵:۱۵
مصطفی تورنگ